Wandelen en burn-out

Burn-out lijkt een modewoord te zijn, iets dat je tegenwoordig vaak hoort. Wat is het eigenlijk en komt het inderdaad zo vaak voor? Wat kun je eraan doen om te voorkomen? En welke mensen zijn er meer vatbaar voor? Hoe zit het dan met wandelen en burn-out? Dat zijn een paar van de vragen die ik kreeg toen ik me er in ging verdiepen nadat ik steeds meer mensen tegenkwam die er onder te lijden hadden.

stress

Wat is burn-out?

In de jaren zeventig is het verschijnsel onderzocht door psychotherapeuten en kwam de term burn-out in zwang. Met name het onderzoek van Christina Maslach werd leidend, zij zag telkens drie soorten verschijnselen terug:

  • uitputting / hevige vermoeidheid,
  • ongevoeligheid voor of afstand hebben van het werk of mensen met wie je werkt,
  • een lager zelfbeeld van eigen kunnen.

Maslach heeft een test ontwikkelt, de Maslach Burnout Inventory (MBI), die vaak door psychotherapeuten gebruikt wordt, waarbij op de drie bovenstaande punten getoetst wordt. Deze test is echter met name van toepassing op mensen die in de zorg werken. Een voorbeeld van een meer algemenere (gratis) test die wel een goede indicatie geeft staat op 123test.nl. Maar ga voor persoonlijk advies wel altijd eerst naar je huisarts.

Verschil tussen burn-out en overspannen

Vaak worden de termen burn-out en overspannen door elkaar gebruikt, maar het is niet hetzelfde. Overspannen wordt vaak als voorstadium gezien van een burn-out. Overspannen kun je worden door onverwerkte emoties en/of als je een te hoge werkdruk of stress ervaart en wanneer je niet genoeg kunt ontspannen. Bij een burn-out komt daar dan nog het negatieve zelfbeeld van je eigen prestaties en een zekere mate van ongevoeligheid bij.

Hoe vaak komt een burn-out voor in Nederland?

Uit onderzoek van CBS, TNO en Arboned blijkt dat jaarlijks bijna 15 procent van de werknemers burn-outverschijnselen heeft. En dit zijn alleen nog maar degene die officieel gemeld zijn. Ongeveer 5 procent van de totale beroepsbevolking wordt ook echt langdurig ziek. Gemiddeld duurt het ziekteverzuim 242 dagen, en worden de totale kosten beraamd op bijna 2 miljard euro, per jaar.

Wat kun je doen om burn-out te voorkomen?
Helpt wandelen bij burn-out?

Gelukkig kun je veel doen om een burn-out te voorkomen. Er is op internet veel informatie over te vinden. Op deze website vind je puntsgewijs een aantal adviezen die je kunt volgen, om je een goed overzicht te geven van de mogelijkheden die je hebt, om zelf aan te gaan werken. De site geeft bijvoorbeeld advies om te gaan mediteren en meer te gaan bewegen. Wat is er nu een mooiere combinatie van die twee (want: wandelen is ook mediteren) om te gaan wandelen, bovendien als je het in de natuur doet brengt het je ook dichter bij jezelf. Als je aan de slag wilt gaan met jezelf is het instellen van een dagelijkse wandeling een goed startpunt. Je hoeft echt geen kilometers te maken, als je het maar bewust doet. Een kwartier of half uur per dag kan al een heel verschil maken.

Welke mensen zijn vatbaar voor een burn-out?

Over het algemeen vormen mensen die in de zorg of in het onderwijs werken een risicogroep. Als je erg perfectionistisch bent en zeer hoge eisen aan jezelf stelt is dit ook een extra risico. Tot slot is er een correlatie tussen opleiding en stress. Des te hoger je opleiding, des te meer kans op stress op het werk en dus ook meer kans op een burn-out.
Wat daarnaast ook opvallend vaak het geval is bij een burn-out: mensen die in deze situatie terechtkomen kiezen naderhand voor een ander beroep, alsof de baan die ze hadden toen de burn-out kwam, toch niet goed paste. Het is geen garantie, maar feit is dat je minder snel een burn-out zult krijgen wanneer het werk dat je doet past bij wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Ik kan deze loopbaancoach van harte aanbevelen, als je op zoek wilt gaan naar jouw echte passie om zo een baan te vinden die jou op het lijf geschreven is.

Wandelen als je al een burn-out hebt?

Als wat als je al een burn-out hebt? Kun je dan wel wandelen? Alles kost dan heel veel energie. En heb je dus eigenlijk niet de puf om íets te doen, laat staan te gaan wandelen. Maar als het enigszins kan, begin dan gewoon heel klein, bijvoorbeeld elke dag een kwartier. Ga in je eentje lopen zodat je daar in ieder geval geen druk voelt. En bouw dat kwartier langzamerhand uit, dan gaat dat je heel veel waarde geven. Kijk voor meer tips op deze website.

Als burn-out wandelcoach kan ik ook wat voor jou betekenen. Neem voor meer informatie contact met me op.