Wie ben ik

Zoals veel mensen, wist ik na de middelbare school niet goed wat ik moest gaan doen. Ik vond geschiedenis leuk en ik dacht dat het me een goede basis zou gegeven voor de toekomst, dus ik besloot geschiedenis te gaan studeren in Nijmegen. Voor een stage kwam ik terecht bij Uitgeverij het Spectrum. Daar heb ik enkele jaren gewerkt en meegeholpen aan vele uitgaven, met name naslagwerken als encyclopedieën en woordenboeken. Toen het voor mij tijd was om verder te gaan, ben ik in de online marketing terechtgekomen, omdat de combinatie van taal en techniek me aansprak.

Maar een baan in een puur commerciële omgeving gaf me niet genoeg voldoening en ik ging nadenken over andere mogelijkheden. Op dat moment kwam de wens om een coachingspraktijk te starten al nadrukkelijk naar voren, maar ik vond voor mezelf de tijd nog niet rijp. Ik had het gevoel dat ik als persoon nog moest groeien om anderen te kunnen helpen. Uiteindelijk heb ik er toen voor gekozen om een oude droom te volgen en toelatingsexamen te doen voor de deeltijdstudie Fine Art aan de kunstacademie van Arnhem. Hier ben ik aangenomen en ik heb met veel plezier de opleiding gevolgd, totdat er familie uitbreiding kwam en de combinatie gezin, studie en werk niet meer realiseerbaar was.

Na enkele jaren met werk en gezin merkte ik dat ik vastliep in mijn werk en startte ik een traject bij een loopbaancoach. Daar kwam coaching weer bovendrijven als een mogelijkheid. Tijdens het loopbaantraject werd ook bevestigd dat coachen en adviseren iets wezenlijks is bij mij. De tijd was rijp om de sprong te maken naar coaching.

In mijn leven heb ik altijd ervaren dat de natuur en wandelen helpen bij het doorbreken van gedachtencirkels en het komen tot nieuwe inzichten. Deze ervaring wil ik graag delen met anderen en inzetten bij het coachen, waardoor wandelcoaching voor mij de meest logische vorm van coaching is. Als wandelcoach loop ik een stuk met je mee op je pad. Het er voor iemand zijn, ook al is het soms maar kort, maakt mijn leven betekenisvol en completer. Mijn intuïtie en creativiteit helpen bij het vinden van mogelijke oplossingsrichtingen, soms logisch en voor de hand liggend, soms buiten de gebaande paden. Als persoon ben ik sensitief, rustig en kan ik erg goed luisteren. Ik laat mijn vooroordelen thuis en sta midden in het leven met mijn gezin. Met deze eigenschappen, mijn levenservaring en brede algemene interesse, help ik jou verder op weg.

Een puzzel
Ontmoete mensen
Sommigen dragen
Een stukje