HSP coach

HSP is de veelgebruikte afkorting van HoogSensitieve Personen. In de jaren ’90 deed Elaine Aron onderzoek bij een Amerikaanse universiteit en naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek schreef ze het boek Hoogsensitieve Personen. Dat en verder onderzoek heeft de weg bereidt naar een wetenschappelijk erkenning van het temperament Hoogsensitiviteit. Het is een eigenschap met een duidelijke lasten én lusten kant.

HSP coach
HSP coach Arnold

Veel HPS lopen vroeg of laat tegen één of meerdere aspecten van de lasten kant aan. Iedereen is uniek en elke HSP heeft zijn of haar unieke set eigenschappen en talenten, maar bij HSP zijn er wel een aantal die vaak overeenkomen.

Maar wat is nu precies HSP?

Hoogsensitiviteit, of HSP dus, wordt in de psychologie als een eigenschap beschouwd, een temperament. Het is dus geen diagnose.  Zoals gezegd, de grondlegster is de Amerikaanse psychologe Elaine Aron. Haar definitie van HSP is deze: hoogsensitiviteit is een neutrale en aangeboren temperamentseigenschap waardoor hoogsensitieve personen meer en preciezer waarnemen, en dieper en langer nadenken voor ze dingen doen. Daarbij komt dat we over het algemeen emotioneler reageren op zowel positieve als negatieve gebeurtenissen in hun omgeving. Dat laat zich zien door geremd of afwachtend gedrag. Dit gedrag komt dan volgens Aron door een diepgaandere verwerking van prikkels.

Uiterlijke prikkels komen dus harder binnen. Ook is bekend dat de meerderheid van de hoogsensitieve personen introvert is. Maar dat is de meerderheid en er zijn genoeg extraverte HSP.
Ja, het is dus een temperament, één eigenschap waardoor deze personen afwijken van de meerderheid, want ongeveer 20% van de bevolking is HSP. Dit geldt voor alle landen en tijden. Zelfs voor veel dieren is dat het geval. Het is namelijk in veel gevallen een nuttige eigenschap en belangrijk voor een populatie. HSP zien sneller gevaar, zij kunnen daarom eerder alarm slaan.

Nadelen van HSP

Terug naar die lasten kant. Geen mens is gelijk, maar er zijn verschillende eigenschappen waar je last van kunt hebben als je HSP bent. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je :

 • snel overprikkeld raakt
 • vaak vermoeid bent
 • in een drukke omgeving niet jezelf bent
 • heel veel nadenkt en dat ook vaak niet stoppen kunt
 • gevoelig bent voor geluid, licht, geur, of bepaalde smaken
 • het lastig vindt om jezelf, je gevoel te uiten
 • in het verleden een burn-out hebt gehad (er is een duidelijke relatie tussen HSP en burn-out)

Over het algemeen geldt wel: hoe meer ruimte er in je opvoeding en verleden was voor hooggevoeligheid (zoals HSP ook wel genoemd wordt), hoe minder nadeel je ondervindt van je eigenschap. Als je als kind niet gezien bent en die ruimte niet gekregen hebt, kan je soms best het gevoel hebt om op te boksen tegen de wereld. Hoe hou je jezelf dan staande in een wereld waar je overspoeld wordt door de altijd aanwezige prikkels? Dat kan soms best een uitdaging zijn en dat is ook de reden waarom veel mensen een HSP coach in de arm nemen.

Voordelen van een HSP coach

Want een HSP coach kan je helpen om beter om te gaan met die nadelen van hoogsensitiviteit. Zodat je blijer wordt van jezelf en de wereld om je heen. En soms is het inderdaad lastig, vervelend, of zelf zo erg dat je niet weet waar je het zoeken moet. Maar er zijn altijd oplossingen of alternatieven te vinden om beter met die nadelen om te gaan. 

Maar behalve de nadelen kan een HSP coach ook helpen bij de voordelen. Want er zijn voordelen die je nog niet van jezelf en de eigenschap hebt gezien. Een HSP coach kan helpen je in je kracht zetten. Je bijvoorbeeld laten kennismaken met de talenten die bij je HSP eigenschap meekomen. Dat is bij iedereen weer anders welke talenten dat zijn. Maar om een beeld te geven, dit is een opsomming van de top twaalf talenten die worden gekoppeld aan HSP:

 • aandacht voor details
 • creatief denken / out of the box
 • empathie
 • genieten van kleine dingen
 • het belang van de groep zien
 • het grote geheel zien
 • intuïtief
 • subtiel waarnemen
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • weloverwogenheid
 • zelfreflectie
 • zorgzaamheid

Sommige van deze talenten zijn bij bijna iedere HSP aanwezig, bijvoorbeeld empathie en het subtiel waarnemen. Maar je hebt je eigen mix welke bij jou het meest dominant aanwezig zijn.

HSP coach in de Achterhoek

Als HSP coach kan ik jou helpen bij je HSP proces. Met mijn opleiding als Hooggevoeligheidsdeskundige geef ik je inzichten en handvaten mee op jouw pad. Als wandelcoach werk ik in de Gelderse Achterhoek en ben ik gespecialiseerd in het werken met Hoogsensitieve Personen. Tijdens een half uur durend online verkenningsgesprek, een chemie-gesprek, kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Arnold hooggevoeligheidsdeskundige
Certificaat hooggevoeligheidsdeskundige