Hoogsensitieve Mannen; een nieuw platform

Samen met collega wandelcoach Wilko ben ik begonnen met een nieuw platform: Hoogsensitieve Mannen. Zoals de naam al zegt is dit een site voor hoogsensitieve mannen. Waarom dit initiatief?


Dat kan ik eigenlijk het beste weergeven met onze visie, zoals die ook op de site staat:

We willen hoogsensitieve mannen helpen zichzelf te accepteren en goed voor zichzelf te zorgen. Daarnaast dragen we uit dat de hoogsensitieve man een belangrijke rol speelt in het ter discussie stellen van traditionele mannelijke normen, waarden en gedrag. We willen het taboe doorbreken dat de man niet gevoelig en emotioneel mag zijn. We willen een ander beeld geven van het begrip mannelijkheid, met ook ruimte voor sensitiviteit.

Gratis tools

We hebben een aantal tools beschikbaar gesteld, zoals een Hoogsensitiviteitstest, een mannencirkel, een pagina met nuttige boekentips en de meestgestelde vragen over hoogsensitiviteit in relatie met mannen. Ben of ken je een hoogsensitieve man, verwijs hem naar het platform.

Juist voor hoogsensitieve mannen is het belangrijk hun hoogsensitieve eigenschap goed te ontdekken en te leren kennen. Want zij ervaren vaak voornamelijk de nadelen ervan. En daardoor missen ze ook vaak de voordelen.

Hoogsensitieve mannen: wees welkom

Daarom wil ik ieder oproepen die zich aangesproken voelt, kijk op de site. Wij begrijpen goed waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. In je werk, je sociale leven. Wij hebben het ook ervaren. Daarom is het goed onze ervaringen te delen, omdat we samen sterker staan.  Daar geloof ik in. Om samen de wereld een stukje beter te maken. Hier nog een keer de link: http://hoogsensitievemannen.nl/ .