Tarieven

Mijn tarief voor een wandelsessie van ongeveer anderhalf uur is €95,– inclusief BTW en eventuele reiskosten. Betaling dient te worden voldaan na iedere wandeling met pin, of eventueel contant.

Ter kennismaking is een wandeling van ongeveer een uur mogelijk, deze bied ik kosteloos aan. De route start in dit geval bij mijn woonadres aan de Barchemseweg 44 in Ruurlo. Tijdens deze kennismakingswandeling krijg je een voorproefje van wat wandelcoaching voor jou kan betekenen.

Tarieven voor bedrijven

Voor bedrijven zijn de sessies €115,– exclusief BTW en reiskosten. Het is ook mogelijk om een inschatting te maken hoeveel sessies iemand nodig heeft zodat er een totaalfactuur gemaakt wordt.

Vergoeding van kosten

Er zijn verschillende manieren om de kosten voor een coachtraject vergoed te krijgen:

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je afhankelijk van de vraag deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en/of vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.